การวิเคราะห์เคล็ดลับในการทำความสะอาดแผงวงจร PCB

แผงวงจร PCB มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศจีน และจะมีการสร้างมลพิษในระหว่างกระบวนการผลิตแผงวงจรพิมพ์ รวมถึงฝุ่นและเศษผงในกระบวนการผลิต เช่น สารตกค้างของฟลักซ์และกาวหากบอร์ด pcb ไม่สามารถรับประกันพื้นผิวที่สะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความต้านทานและการรั่วจะทำให้บอร์ด pcb ล้มเหลว ซึ่งจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ดังนั้นการทำความสะอาดแผงวงจร pcb ระหว่างกระบวนการผลิตจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ
การทำความสะอาดแบบกึ่งน้ำส่วนใหญ่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์และน้ำปราศจากไอออน รวมทั้งสารออกฤทธิ์และสารเติมแต่งจำนวนหนึ่งการทำความสะอาดนี้อยู่ระหว่างการทำความสะอาดตัวทำละลายกับการทำความสะอาดด้วยน้ำสารทำความสะอาดเหล่านี้เป็นตัวทำละลายอินทรีย์ ตัวทำละลายติดไฟได้ จุดวาบไฟสูง ความเป็นพิษต่ำ และปลอดภัยในการใช้งาน แต่ต้องล้างด้วยน้ำและทำให้แห้งด้วยอากาศ

เทคโนโลยีการทำน้ำให้บริสุทธิ์เป็นทิศทางการพัฒนาของเทคโนโลยีสะอาดในอนาคต และจำเป็นต้องสร้างแหล่งน้ำบริสุทธิ์และการประชุมเชิงปฏิบัติการบำบัดน้ำทิ้งใช้น้ำเป็นตัวกลางในการทำความสะอาด เติมสารลดแรงตึงผิว สารเติมแต่ง สารยับยั้งการกัดกร่อน และสารคีเลตลงในน้ำ เพื่อสร้างชุดของสารทำความสะอาดที่ใช้น้ำตัวทำละลายที่เป็นน้ำและสารปนเปื้อนที่ไม่มีขั้วสามารถขจัดออกได้

ใช้ในกระบวนการบัดกรีโดยไม่ต้องทำความสะอาดฟลักซ์หรือสารบัดกรีหลังจากการบัดกรีแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปในการทำความสะอาดโดยตรง ปัจจุบันไม่มีเทคโนโลยีทำความสะอาดฟรีอีกต่อไปเป็นเทคโนโลยีทางเลือกที่ใช้กันมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์การสื่อสารเคลื่อนที่โดยทั่วไปจะใช้วิธีการแทนที่ ODS แบบใช้ครั้งเดียวการทำความสะอาดตัวทำละลายใช้เป็นหลักในการละลายตัวทำละลายเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนการทำความสะอาดตัวทำละลายต้องใช้อุปกรณ์ง่ายๆ เนื่องจากการระเหยอย่างรวดเร็วและการละลายที่แรง


โพสต์เวลา: 18-2022