ข้อกำหนดและเงื่อนไข

bannerAbout

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงนี้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้ WELLDONE ELECTRONICS LTD.เว็บไซต์อินเทอร์เน็ต.ตามที่ใช้ในข้อตกลงนี้: (i) "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา" หมายถึง WELLDONE ELECTRONICS LTD.;(ii) "คุณ" หรือ "ของคุณ" หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ใช้ "ไซต์อินเทอร์เน็ต" (iii) "ไซต์อินเทอร์เน็ต" หมายถึงหน้าที่ดูได้ทั้งหมด (รวมถึงส่วนหัวของหน้า กราฟิกที่กำหนดเอง ไอคอนปุ่ม ลิงก์ และข้อความ) รหัสโปรแกรมพื้นฐาน และบริการประกอบและเอกสารประกอบของเว็บไซต์นี้ และ (iv) "พันธมิตร" หมายถึงหน่วยงานบุคคลที่สามซึ่ง WELLDONE ELECTRONICS LTD. ได้สร้างเวอร์ชันของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนี้หรือผู้ที่ WELLDONE ELECTRONICS LTD. ได้อนุญาต เพื่อเชื่อมโยงไปยังอินเทอร์เน็ตไซต์นี้หรือกับผู้ที่ WELLDONE ELECTRONICS LTD. มีความสัมพันธ์ทางการตลาดร่วมกัน โดยการเข้าถึง เรียกดู และ/หรือใช้อินเทอร์เน็ตไซต์นี้ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้และ เงื่อนไขและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด
 

1. ผู้รับอนุญาตการใช้งาน

เรามอบใบอนุญาตแบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนถ่ายได้ เพิกถอนได้ เพื่อใช้อินเทอร์เน็ตไซต์สำหรับการจัดการกระบวนการจัดซื้อของคุณเท่านั้น รวมถึงการดู ขอ อนุมัติ และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับตัวคุณเองหรือในนามของบริษัทของคุณในฐานะผู้ได้รับอนุญาตของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต คุณไม่สามารถเช่า ให้เช่า ให้ผลประโยชน์ด้านความปลอดภัย หรือโอนสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณมีในการใช้อินเทอร์เน็ตไซต์นี้นอกจากนี้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ขายต่อบริการการจัดการการซื้อและการประมวลผลของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนี้
 

2. ไม่มีการรับประกัน/ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เวลโดน อิเล็คโทรนิคส์ บจก.และพันธมิตรไม่รับประกันว่าการใช้งานเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของคุณจะไม่ถูกขัดจังหวะ ข้อความหรือคำขอจะถูกส่งไป หรือการดำเนินการของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือปลอดภัยนอกจากนี้ กลไกการรักษาความปลอดภัยที่ดำเนินการโดย WELLDONE ELECTRONICS LTD.และพันธมิตรอาจมีข้อจำกัดโดยธรรมชาติ และคุณต้องพิจารณาตัวเองว่าไซต์อินเทอร์เน็ตตรงตามความต้องการของคุณอย่างเพียงพอเวลโดน อิเล็คโทรนิคส์ บจก.และพันธมิตรจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลของคุณไม่ว่าจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือของคุณ
คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีของคุณทั้งหมดและการรักษาความลับของรหัสผ่านและข้อมูลของคุณเราไม่แนะนำให้คุณแบ่งปันรหัสผ่านและหมายเลขบัญชีกับใครก็ตามการแบ่งปันดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองทั้งหมดดังนั้น คุณควรเลือกรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำใครและไม่ชัดเจน และเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณบ่อยๆ
เดอะ เวลโดน อิเล็คโทรนิคส์ บจก.ไซต์อินเทอร์เน็ตและเนื้อหามีให้ "ตามที่เป็น" และ WELLDONE ELECTRONICS LTD.และพันธมิตรไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับไซต์นี้ เนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆเวลโดน อิเล็คโทรนิคส์ บจก.และพันธมิตรของบริษัทขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้โดย WELLDONE ELECTRONICS LTD.และพันธมิตรของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อการรับประกันของผู้ผลิต หากมี ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังคุณWELLDONE ELECTRONICS LTD. หุ้นส่วน ซัพพลายเออร์และผู้ค้าปลีกจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม พิเศษ โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียรายได้ ผลกำไรที่สูญเสีย การหยุดชะงักของธุรกิจ ข้อมูลที่สูญหาย หรือ ข้อมูล การหยุดชะงักของคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ ที่คล้ายกัน) หรือค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทนที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตไซต์นี้ได้ แม้ว่า WELLDONE ELECTRONICS LTD.และ/หรือพันธมิตรจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว หรือการเรียกร้องใด ๆ จากบุคคลอื่นเวลโดน อิเล็คโทรนิคส์ บจก.และพันธมิตรไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลที่ให้บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนี้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบันข้อจำกัดเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการยุติข้อตกลงนี้
 

3. ชื่อเรื่อง

กรรมสิทธิ์ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตจะยังคงอยู่ใน WELLDONE ELECTRONICS LTD. พันธมิตรและ/หรือซัพพลายเออร์กฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาคุ้มครองเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนี้ และคุณจะต้องไม่ลบประกาศหรือฉลากที่เป็นกรรมสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ตไซต์ผ่านการใช้อินเทอร์เน็ตไซต์นี้ จะไม่มีการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับคุณ
 

4. อัพเกรด

เวลโดน อิเล็คโทรนิคส์ บจก.และพันธมิตรขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและอัพเกรดเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปลี่ยนแปลงการทำงาน ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ขั้นตอน เอกสาร หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงนี้เวลโดน อิเล็คโทรนิคส์ บจก.ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่มีอยู่ในที่นี้และในนโยบายโดยโพสต์ไว้บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตหากคุณไม่สามารถยอมรับการอัปเดต อัปเกรด หรือแก้ไขใดๆ ได้ ทางเดียวของคุณคือยุติการใช้งานอินเทอร์เน็ตไซต์ของคุณการใช้เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของคุณต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเว็บไซต์ของเราหรือการโพสต์ข้อตกลงใหม่บนเว็บไซต์ของเราจะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลผูกพัน
 

5. ข้อห้ามในการดัดแปลง

ภายใต้ใบอนุญาตที่กล่าวข้างต้น ห้ามมิให้คุณแก้ไข แปล คอมไพล์ใหม่ แยกส่วนหรือวิศวกรรมย้อนกลับ หรือพยายามหาซอร์สโค้ดสำหรับการทำงานของอินเทอร์เน็ตไซต์ หรือสร้างอนุพันธ์ WELLDONE ELECTRONICS LTDขึ้นอยู่กับเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตหรือบางส่วนของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ "วิศวกรรมย้อนกลับ" หมายถึงการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ซอฟต์แวร์เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเพื่อกำหนดซอร์สโค้ด โครงสร้าง องค์กร การออกแบบภายใน อัลกอริธึม หรืออุปกรณ์เข้ารหัส
 

6. การเลิกจ้าง

ใบอนุญาตนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อเราแจ้งให้คุณทราบ หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในที่นี้เวลโดน อิเล็คโทรนิคส์ บจก.มีสิทธิที่จะยุติใบอนุญาตของผู้ใช้คนใดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผลการยุติดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ WELLDONE ELECTRONICS LTD เท่านั้นและ/หรือพันธมิตร
 

7. ข้อจำกัดความรับผิดชอบอื่น ๆ

เวลโดน อิเล็คโทรนิคส์ บจก.และพันธมิตรจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณสำหรับความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้ หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวดังกล่าวเป็นผลมาจากไฟไหม้ การระเบิด ข้อพิพาทแรงงาน แผ่นดินไหว การบาดเจ็บล้มตายหรืออุบัติเหตุ การขาดแคลนหรือความล้มเหลวของสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งและ/หรือ บริการ การขาดหรือความล้มเหลวของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโทรคมนาคมและ/หรือบริการรวมถึงบริการอินเทอร์เน็ต โรคระบาด น้ำท่วม ภัยแล้ง หรือโดยเหตุผลของสงคราม การปฏิวัติ ความโกลาหล การปิดล้อมหรือการคว่ำบาตร การกระทำของพระเจ้า การไม่สามารถได้รับใบอนุญาตที่จำเป็น ใบอนุญาต หรือการอนุญาต หรือด้วยเหตุผลของกฎหมาย การประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง ความต้องการหรือข้อกำหนดของรัฐบาลใด ๆ หรือด้วยเหตุผลอื่นใด ไม่ว่าจะคล้ายคลึงกันหรือไม่เหมือนกับที่แจกแจงไว้ อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของ WELLDONE ELECTRONICS LTD.และพันธมิตร
ข้อตกลงนี้แสดงถึงข้อตกลงฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับใบอนุญาตนี้ และอาจแก้ไขได้โดยการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรที่ดำเนินการโดยทั้งสองฝ่ายเท่านั้น
หากบทบัญญัติใดของข้อตกลงนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติดังกล่าวจะได้รับการปฏิรูปเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้
คุณรับรองและรับประกันว่าในฐานะบุคคลที่ยอมรับข้อกำหนดทางอิเล็กทรอนิกส์ของข้อตกลงนี้ คุณได้รับอนุญาตและมีอำนาจที่จะยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของตัวคุณเองและองค์กรใดๆ ที่คุณตั้งใจจะเป็นตัวแทน