อุปกรณ์

เจาะ

การตัดวัสดุ

บราวน์ออกไซด์

แกะสลัก

เคลือบ

เจาะเลเซอร์

การทดสอบ AOI

การกำหนดเส้นทาง

เจาะ (MC PCB)

เปิดเผย (MC PCB)

การเปิดรับ (MC PCB)

ซิลค์สกรีน (MC PCB)

ปลูก

ปลูก