เทคโนโลยีการแยกด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก

Thermoelectirctric Separation Tech

 

พื้นผิวแยกเทอร์โมอิเล็กทริกคืออะไร?

ชั้นของวงจรและแผ่นระบายความร้อนบนพื้นผิวแยกออกจากกัน และฐานความร้อนของส่วนประกอบความร้อนจะสัมผัสตัวกลางที่นำความร้อนโดยตรงเพื่อให้ได้ผลการนำความร้อนที่เหมาะสมที่สุด (ต้านทานความร้อนเป็นศูนย์)วัสดุของพื้นผิวโดยทั่วไปจะเป็นพื้นผิวโลหะ (ทองแดง)


เวลาโพสต์: 25 ก.พ. 2565